IN THE FUTURE

1 Januari a.s. fuseert de Omscholingsregeling Dansers met het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Na bijna veertig jaar met en voor dansers gewerkt te hebben, is de start van dit nieuwe opleidings-, omscholings- en ontwikkelingsfonds voor de podiumkunsten een goed moment om een stapje opzij te doen. Van directeur naar adviseur. Ik ga minder werken om mijn opvolger de gelegenheid te geven de nieuwe organisatie vanaf de start vorm te geven. Zes maanden zal ik de nieuwe directeur daarbij helpen met de kennis en ervaring die ik in al die jaren heb opgedaan. In juli 2024 zet ik dan een punt achter mijn eigen carrière, die dan iets langer heeft geduurd dan de gemiddelde leeftijd waarop een danser dat doet. De zoektocht naar mijn opvolger start dit weekend. Belangstelling voor de baan van mijn leven? Kijk online op de  vacature  Paul Bronkhorst, Directeur ODN

1 Januari a.s. fuseert de Omscholingsregeling Dansers met het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Na bijna veertig jaar met en voor dansers gewerkt te hebben, is de start van dit nieuwe opleidings-, omscholings- en ontwikkelingsfonds voor de podiumkunsten een goed moment om een stapje opzij te doen. Van directeur naar adviseur. Ik ga minder werken om mijn opvolger de gelegenheid te geven de nieuwe organisatie vanaf de start vorm te geven. Zes maanden zal ik de nieuwe directeur daarbij helpen met de kennis en ervaring die ik in al die jaren heb opgedaan. In juli 2024 zet ik dan een punt achter mijn eigen carrière, die dan iets langer heeft geduurd dan de gemiddelde leeftijd waarop een danser dat doet.

De zoektocht naar mijn opvolger start dit weekend. Belangstelling voor de baan van mijn leven? Kijk online op de  vacature 

Paul Bronkhorst, Directeur ODN

Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade ontvangt primeur van goedgekeurde aanvraag bij SFPK

Sinds dit jaar doet het SFPK de uitvoering van het Sociaal Fonds Nederlandse Podia (SFNP). Daarbij zijn 83 podia aangesloten, waarvan de werknemers aanvragen kunnen doen voor een bijdrage in de kosten van scholing/deskundigheidsbevordering. Ook al nemen de podia nog maar kort deel aan de regeling, het enthousiasme is er niet minder om. Werknemers, HR – medewerkers en leidinggevenden willen alles weten over de mogelijkheden van de regeling en hoe het in de praktijk werkt. De eerste aanvraag liet dan ook niet lang op zich wachten. Kevin van Hulten, theatertechnicus bij de Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade had de primeur. 

Kevin en Sanja van Hees, HR-medewerker, vertellen hier over hun ervaringen met de aanvraag en het belang van persoonlijke ontwikkeling. 

De Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade zet in op professionele ontwikkeling: 

Theater de Blauwe Kei is gevestigd in Veghel deed als eerste een aanvraag voor een van hun medewerkers. De aanvraag was voor een medewerker theatertechniek die zich verder wilde ontwikkelen en doorgroeien naar een leidinggevende positie. Om dat doel te bereiken, volgde de medewerker het programma ‘Leiderschap en Strategie voor Hoofden/Leidinggevenden Techniek’ bij Coaching in Cultuur. Kevin van Hulten, de theatertechnicus op wie de aanvraag betrekking had, is enthousiast: “Ik vind het belangrijk om mezelf zowel op de werkvloer als privé uit te blijven dagen. Een cursus zoals deze helpt daar zeker bij. Het is geweldig dat ik mijn leidinggevende vaardigheden kan uitbreiden en verbeteren, en daarnaast ook veel over mezelf als persoon kan leren.” 

Kevin benadrukt ook het belang van een regeling als het SFPK: “Het is essentieel om bij te blijven met de nieuwste methodes en technieken, vooral als de cursus relevant is voor je vakgebied en ik de kans krijg om samen te werken met gelijkgestemde mensen. Het SFPK heeft dat mogelijk gemaakt Voor die kans ben ik dankbaar.” 

Binnen de Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade wordt er veel waarde gehecht aan de ontwikkeling van medewerkers. Sanja van Hees, HR-medewerker bij de Blauwe Kei, vertelt: “Theater maken doen we samen, en het is van groot belang dat onze collega’s met plezier werken en goed in hun rol zitten om een ultieme theaterbeleving te creëren. Vanuit onze Blauwe Kei Academy investeren we daarom in ontwikkeling.” Ze benadrukt dat de regeling van het SFPK perfect aansluit bij de ambities van het theater en dat het fonds een waardevolle bijdrage levert aan het ontdekken en bereiken van individuele doelen. 

Met de Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade als voorbeeld heeft het SFPK een belangrijke stap gezet in het faciliteren van professionele ontwikkeling binnen de podia-sector. De mogelijkheid om een vergoeding aan te vragen voor professionele ontwikkeling stelt medewerkers zoals Kevin van Hulten in staat om hun vaardigheden uit te breiden en te verdiepen. Kevin wilde zijn leiderschapsvaardigheden versterken en ook persoonlijk groeien. De betrokkenheid van de Blauwe Kei Academy en het enthousiasme van zowel Kevin als Sanja illustreren het belang van investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Het SFPK is daarvoor een waardevol instrument. 

Vind je stem

Maja Roodveldt, sopraan in het Groot Omroepkoor, vertelt ons over haar ontwikkeling als stem en presentatiecoach.

Inmiddels werk ik bijna dertig jaar bij het Groot Omroep Koor (GOK), het grootste professionele koor in Nederland, en nog steeds ben ik er trots op dat ik deel uitmaak van dit prachtige ensemble!

Ik prijs me gelukkig dat ik veel solistisch heb kunnen zingen, zowel in als buiten het koor. Maar ik word wat ouder en een aantal jaren geleden voelde ik al sterk de behoefte er iets bij te doen waarin ik mezelf zou kunnen blijven ontwikkelen.

Naast mijn baan geef ik al heel lang zangles.  Mijn kennis en liefde voor het zingen doorgeven aan anderen geeft me veel energie. Een jaar of tien geleden ontstond het idee om workshops te gaan geven aan mensen die altijd al wilden zingen maar dit nooit durfden. Het was een enorm succes, zowel voor hen als voor mij: die verbinding met het enthousiasme van mensen die vanuit hun hart zingen was geweldig! En ik ontdekte mijn passie: mensen begeleiden in het vinden van hun stem, zowel letterlijk als figuurlijk.

Door het volgen van een coachingsopleiding kon ik mezelf een betere ondergrond geven, dat was  voor mij een enorme eyeopener.

 

Naast mijn werk bij het GOK heb ik nu een eigen bedrijf: Studio Klankbord. Daar geef ik als spreek- en presentatiecoach adviezen aan gedreven professionals, die geweldig zijn in hun vak, maar bij wie de angst om in het openbaar te spreken hun ambitie in de weg zit. Dat zijn vooral ondernemers met veel ervaring, die veel te vertellen hebben, maar het heel moeilijk vinden om zichzelf in het middelpunt van de belangstelling te zetten. Ik help hen daar graag bij.

Ook vind ik het belangrijk dat mensen op een overtuigende manier die bij ze past kunnen laten horen wie ze zijn en wat ze graag willen zeggen. En er zijn heel veel mensen die dat om de een of andere reden niet durven. Het intrigeert mij wat hen tegenhoudt. Het is een groot goed vanuit het hart te kunnen spreken. Om mensen hierin te begeleiden is voor mij echt een missie.

Waarom ik mijn ontwikkelingstraject ben begonnen, had te maken met meerdere dingen: het niveau van het Groot Omroep Koor is erg hoog, er is de constante zoektocht naar de perfectie en ik merkte dat ik hierdoor de bezieling kwijt begon te raken. Dat zoeken naar perfectie hoort nou eenmaal bij ons werk maar je weet ook dat je die perfectie nooit helemaal bereikt. Ik was voor mijn gevoel teveel alleen maar aan het prutsen en miste het gevoel van blij zijn als ik naar mijn werk ging.

Een andere reden was dat ik door mijn leeftijd merkte dat niet alles meer zo makkelijk ging als wanneer je net fris en fruitig aan je carrière begint. Dat is een naar gevoel. Het was alsof ik voortdurend gefocust was op wat niet meer lukte, in plaats van met iets bezig te zijn waarin je nog kunt groeien.

Blijven ontwikkelen

Voor mij is het heel belangrijk dat ik iets doe waarin ik me verder kan ontwikkelen. Ik ben heel blij dat ik dit traject aan het doen ben en het maakt ook dat ik steeds verder wil, omdat ik heb ontdekt hoe fijn ik het vind.

Mijn ontwikkelingsreis is nog lang niet klaar. De laatste tijd ben ik ook bezig te leren om mijzelf zakelijk te laten zien. Daarom heb ik een video training gedaan. Dat is interessant omdat ik nu ook online trainingen kan doen met mijn klanten. En als spreek- en presentatiecoach is het belangrijk zichtbaar én hoorbaar te zijn.

Verder volg ik momenteel ook een cursus om de mogelijkheden van LinkedIn zakelijk optimaal te leren gebruiken.

Een groot deel van dit traject heb ik gedaan met de hulp van het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Wat ik prettig vind aan het SFPK is dat de lijntjes heel kort zijn. Het persoonlijke contact vind ik heel fijn.

En ik ben heel dankbaar. Door dit allemaal te doen heb ik het plezier in mijn werk bij het Groot Omroep Koor weer gevonden. Ik focus op mijn kansen en mogelijkheden en ben een blij mens.

Welkomstwoord van de voorzitter

Het SFPK, energiek en met een frisse blik naar de toekomst.

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten ondersteunt werkenden en werkgevers in de podiumkunsten, die zich professioneel verder willen ontwikkelen. We investeren in het menselijk kapitaal van onze sector, podiumkunsten zijn immers bij uitstek mensenwerk en dat doen we door financieel bij te dragen aan scholing en professionele kwaliteit.
Professionele ontwikkeling loont en maakt ons als sector podiumkunsten sterker en aantrekkelijker. Voor onszelf en voor ons publiek. Met onze sociale partners dragen we bij aan de verbetering van de sociaaleconomische positie van werkenden in onze sector. We richten ons daarbij op loopbaanbegeleiding vanuit werkgevers en een passend scholingsaanbod voor permanente professionele ontwikkeling.
Iedereen is van harte uitgenodigd een kijkje te nemen en contact op te nemen. Werkgevers, werknemers – met en zonder vaste aanstelling: van harte welkom!
Op zoek naar mogelijkheden om door te groeien in professionele ontwikkeling?
Browse dan voor tips en inspiratie in ons blog met verhalen en ervaringen van eerdere aanvragen bij het SFPK.
Al een specifieke cursus, opleiding of coaching traject op het oog?
Ga dan naar aanvragen om meteen zaken te doen met ons; individueel of als gezelschap.

Het doorontwikkelen van je organisatiecultuur vergt meer dan een managementbeslissing.

We spreken met Michiel Nannen, zakelijk directeur bij Theater Oostpool over hun ontwikkelingstraject op het gebied van de organisatiecultuur.

De organisatiecultuur is gebaseerd op een systeem van gedeelde waarden, normen en symbolen, en op de mindset die van invloed zijn op hoe betrokkenen binnen een organisatie beslissingen nemen, hoe ze handelen en hoe ze zich voelen.

Dit traject is een van de projecten op maat die SFPK met trots ondersteunt voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, maar de visie hebben om deze te overwinnen.

Het jaar 2021 was een turbulent jaar voor Theater Oostpool.  Een extern onderzoek  legde langdurig grensoverschrijdend gedrag dat onder de voormalige directie had plaatsgevonden binnen de organisatie bloot. De artistiek directeur vertrok bij Oostpool en onder leiding van de net aangetreden zakelijk directeur, Michiel Nannen, en de later toegetreden nieuwe artistiek directeur Daria Bukvić, werd een proces van verwerking, heling en ontwikkeling ingezet.

‘Het was duidelijk dat er veel moest gebeuren om de organisatie weer gezond te maken, niet alleen aan de managementkant, maar voor alle werknemers in de organisatie. De situatie vroeg om onmiddellijke actie en een verantwoord en effectief antwoord.

Om een deel van dit ongebruikelijke traject te realiseren vroeg ik financiële steun aan bij het SFPK.  Dit betrof de ontwikkelstappen om samen tot een andere organisatiecultuur, houding en gedrag te komen.

We vormden een ontwerpteam van medewerkers van Oostpool, die zowel het heden als het verleden kende van de organisatie, en werden geholpen door een expert in leren en ontwikkelen in organisaties.

Het ontwerpteam had een duidelijke opgave : het realiseren van een organisatiecultuur waarin (sociale) veiligheid, aandacht voor mensen en artistieke topprestaties hand in hand loopt.

Dat deden we in verschillende fasen.

De eerste stap, was met elkaar te bepalen wat de nieuwe normen en leidende principes voor Oostpool moesten zijn, hoe wij met elkaar zouden willen werken.

In deze eerste fase in 2021 bouwden we aan een koers die richting gaf aan ons handelen. We keken daarbij bijvoorbeeld naar de bedoeling (het ‘waarom’ van Oostpool: wat is nu de werkelijke reden dat we willen dat Oostpool bestaat?) en activiteiten (de ‘wijze waarop’: wat ging we concreet doen).

Medewerkers leerden hoe je hierover een dialoog veilig kon voeren, hoe elkaar op een constructieve manier aan te spreken en te gaan staan voor de eigen visie in verbinding met anderen.

We konden heel snel de resultaten van dit werk zien, zegt Nannen.

Iedereen moet zich vrij voelen om zijn stem te laten horen en te vragen waarom we bij Oostpool dingen doen op een bepaalde manier, ongeacht je functie.

In fase twee, die nog niet is afgerond, richten we ons onder andere op het herkennen van sleutelmomenten in het artistieke kernproces en de opleiding en training van de medewerkers van Oostpool, gegeven de gestelde ambitie.

We werken bijvoorbeeld in onze producties vaak met freelancers. Het is voor ons een uitdaging om bij steeds wisselende samenstellingen van onze teams de kernwaarden van onze organisatie te borgen en te versterken. Daarom hebben we elke keer, als we een project starten, een  gesprek over onze leidende principes en waarden, hoe we met elkaar willen werken en waar je terecht kunt als je het gevoel hebt dat het proces niet goed loopt en je geen gehoor vindt bij de leidinggevenden.

Wat we verwachten van deze fase is een uitgewerkte werkwijze  voor de komende jaren dat volledig geïntegreerd is in de dagelijkse processen bij Oostpool.

Dit traject was een belangrijke eerste stap om de medewerkers mede-eigenaar te maken van de problematiek die speelt, ze te laten ervaren dat ze daadwerkelijk kunnen meebeslissen over de toekomstige ontwikkelingen en ze bewust te maken dat we naast veel al aanwezige kwaliteiten, ook nog veel te ontwikkelen hebben.

Vanaf het begint was de communicatie met de Sociaal Fonds Podiumkunsten laagdrempelig en flexibel. Ik wist dat dit een ongebruikelijke vraag was, maar wel van belang voor de ontwikkeling van Theater Oostpool. Gelukkig wilde het Fonds daarin meebewegen en participeren.

Ik ben professional in de podiumkunsten en wil mij ontwikkelen

Ik ben danser en wil mij ontwikkelen