Stichting Opleiding, Omscholing en Ontwikkelingsfonds Podiumkunsten 

Sinds 1 januari zijn de twee regelingen Omscholing Dansers Nederland en Sociaal Fonds Podiumkunsten samengevoegd, of preciezer gezegd, is de uitvoering geconsolideerd tot een gezamenlijke organisatie.

Wat betekent dat in de praktijk? Het is belangrijk te benadrukken dat de essentie van beide regelingen onveranderd blijft! Dansers behouden dezelfde rechten en kunnen nog steeds profiteren van de financiële ondersteuning en loopbaanadvies die door ODN wordt geboden. Dit geldt ook voor gebruikers van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten. Zij zullen in de praktijk geen veranderingen merken. Het engagement van het personeel voor beide regelingen blijft onwankelbaar.

De meest opvallende verandering is te vinden in de governance-structuur. Beide fondsen hebben niet langer een eigen bestuur, maar delen nu een gezamenlijke Raad van Toezicht. De organisatie is daardoor slanker en wendbaarder geworden. De nieuwe organisatie gaat verder onder de wettelijke naam: Stichting Opleiding, Omscholing en Ontwikkelingsfonds Podiumkunsten.

Raad van Toezicht

Actueel

Vraag direct een vergoeding

voor je plannen aan

Heb je al een duidelijk plan?
Vul het formulier in en wij bekijken je plan.
Binnen een week hoor je of je plan is geaccepteerd.