Wie komt in aanmerking voor ondersteuning door het SFPK?

  • Iedereen die in de afgelopen twaalf maanden tenminste vier maanden in loondienst werkte bij een of meerdere podiumkunstinstellingen die deelnemen aan het SFPK. Dat kan ook als je in de afgelopen drie jaar minimaal acht maanden in dienst was. Dit hoeven geen aaneengesloten periodes te zijn.
  • Ook werkgevers kunnen een aanvraag doen voor een team, afdeling of de het hele bedrijf. De organisatie moet wel deelnemer zijn aan het SFPK. (Sociaal Fonds Nederlandse Podia: Momenteel nemen wij alleen aanvragen van en voor individuele werknemers in behandeling).
  • Ben je zzp’er en voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan verwijzen we je graag door naar Werktuig PPO voor financiële ondersteuning. Zie www.werktuigppo.nl.

Welke podiumkunstinstellingen nemen deel aan het SFPK?

Dat is iedere instelling die is aangesloten bij een van onderstaande organisaties én jaarlijks premie afdraagt aan het SFPK.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Dat zijn niet alleen traditionele cursussen of workshops, maar ook activiteiten als masterclasses, intervisie, loopbaan coaching, begeleiding bij specifieke vragen zoals podiumangst etc. Het gaat om allerlei activiteiten met als doel een verdieping in het vak en bevordering van je mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Welke activiteiten komen NIET in aanmerking?

Cursussen of trainingen, waarmee iemand kennis en/of vaardigheden verwerft die al aanwezig horen te zijn. Een cursus boekhouden voor een boekhouder wordt niet vergoed, maar een telefonist die een boekhoudcursus wil volgen komt wel weer voor vergoeding in aanmerking.

Activiteiten die in de regel door de zorgverzekering kunnen worden vergoed, komen ook niet voor vergoeding in aanmerking. Fysiotherapie bijvoorbeeld.

Ook aanvragen voor activiteiten, die bijdragen aan algemeen welbevinden worden in de meeste gevallen afgewezen. Denk aan yoga, Pilates en sportabonnementen. Wat wel weer kan is een bijvoorbeeld een Pilatescursus die speciaal is ontwikkeld voor musici om de lichaamshouding te verbeteren en zo het spel te verbeteren en blessures te voorkomen.

Mijn traject is al begonnen, kan ik nog een aanvraag indienen?

Nee, in beginsel moet de aanvraag worden ingediend voordat het traject begint. In bepaalde situaties kan daarvan worden afgeweken. Neem in dat geval contact met ons op. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, denkt het SFPK graag mee met de aanvrager.

Welke kosten kunnen worden vergoed?

Alle kosten die voortvloeien uit een scholingsplan. Dat zijn kosten die noodzakelijk of verplicht zijn gesteld door het opleidingsinstituut voor het volgen en afronden van een scholing. Als het traject buiten de woonplaats van de aanvrager moet worden uitgevoerd, worden reiskosten vergoed op basis van 2e klas openbaar vervoer.

Wat is de hoogte van de vergoeding?

Het SFPK vergoedt 70% van de kosten van een aanvraag van een werknemer. Daarbij geldt een maximale bijdrage van € 2500,- per jaar per persoon.
Als een werkgever een aanvraag doet voor een team, afdeling of het hele bedrijf, dan vergoedt het SFPK 50% van de kosten. Hier geldt geen maximumbedrag.

Zijn er mogelijkheden tot aanvullende vergoeding?

Het SFPK vergoedt maximaal 70% van de kosten. Voor het gedeelte dat niet wordt vergoed, is het mogelijk een aanvraag in te dienen bij Werktuig PPO. Zij kunnen het restant van het bedrag tot maximaal 100% vergoeden. Werktuig PPO ondersteunt professionele ontwikkeling van werkenden in de culturele en creatieve sector. Voor meer informatie, de voorwaarden en het indienen van een aanvraag zie www.werktuigppo.nl.
Hiernaast zijn er ook nog andere financieringsmogelijkheden voor scholing. Meer hierover lees je o.a. op de kennisbank BeroepsKunstenaar.nl.

Hoe vaak kan ik een aanvraag indienen?

Het is mogelijk om meerdere aanvragen in te dienen per jaar.  Er is per werknemer een maximaal budget van € 2500,- euro per jaar beschikbaar.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Een aanvraag kan alleen worden ingediend met het digitale aanvraagformulier op de website www.sfpk.nl Daarin kunnen de plannen worden uiteengezet en de kosten worden opgegeven. Een aanvrager krijgt binnen een week bericht per mail of het de aanvraag wordt gehonoreerd.

Kan ik een voorschot krijgen als ik de kosten niet kan betalen?

Dat kan, maar alleen op uitdrukkelijk verzoek. In het aanvraagformulier is ruimte om dit aan te geven. De hoogte van het voorschot is maximaal 70% van de verwachte kosten.

Wanneer krijg ik de vergoeding?

Na afloop van het traject kunnen de kosten binnen 1 maand worden gedeclareerd met behulp van een evaluatieformulier. De link daarnaar staat in de e-mail met de goedkeuring van de aanvraag.
Als het evaluatieformulier niet op tijd wordt ingevuld, vervalt de link en dan kunnen de kosten niet meer worden ingediend. Geef het daarom door als traject langer duurt dan gepland. Dat kan via aanvraag@sfpk.nl. De einddatum van het traject wordt dan aangepast en de link naar het evaluatieformulier werkzaam.

Ik kom er niet helemaal uit, wat nu?

Loop je ergens vast of heb je een vraag die hier niet wordt beantwoord, neem dan even contact op. Dat kan via post@sfpk.nl of telefonisch: 06 12 98 33 01.

Actueel

Vraag direct een vergoeding

voor je plannen aan

Heb je al een duidelijk plan?
Vul het formulier in en wij bekijken je plan.
Binnen een week hoor je of je plan is geaccepteerd.