RSS nieuwfeeds van anderen

I&O Netsys is de automatiseerder van de Omscholingsregeling Dansers en daarmee ook van het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Begin februari informeerden zij ons dat enkele van de computers in hun datacenter het slachtoffer waren geworden van een hackaanval.

Cybercriminelen hadden zich toegang verschaft tot hun servers en de gegevens daarop versleuteld met als belangrijkste doel losgeld te krijgen. I&O Netsys is benaderd door de aanvallers met voorstellen daarvoor. Zij zijn daar niet op ingegaan omdat de back up van de gegevens volledig intact is gebleven.Volgens I&O Netsys was het de hackers vooral om losgeld te doen en niet om de gegevens zelf: ‘Hoewel we de mogelijkheid niet met 100% zekerheid kunnen uitsluiten, zijn er geen aanwijzingen dat de aanvallers zich toegang hebben verschaft tot de data op het netwerk, deze hebben ingezien of gedownload’.

Inmiddels heeft I&O Netsys de systemen opnieuw opgebouwd en zijn de nadelige gevolgen van de computer hack opgelost.
Er is door zowel I&O Netsys als de Omscholingsregeling Dansers (administrateur van het SFPK) melding van dit incident gemaakt bij der Autoriteit Persoonsgegevens.

Het overgrote deel van de gegevens het SFPK staat in de cloud en daar hebben de hackers geen toegang tot gehad. Een deel van de administratie staat niettemin op de server van de omscholingsregeling. Dat betreft echter geen hoog risico persoonsgegevens.

Het spreekt voor zich dat wij betreuren dat dit incident heeft plaatsgehad. Van I&O Netsys hebben wij begrepen dat zij de noodzakelijke maatregelen hebben getroffen om de veiligheid verder te bevorderen.

De Kunstenbond, FNV Media & Cultuur, VvNO en de NAPK hebben vlak voor het einde van 2020 een zogenaamde one-issue CAO gesloten, waarin is vastgelegd dat het SFPK de uitvoerder is van de sectorale scholingsregeling en de daarbij behorende premiepercentages. De CAO is van onze website te downloaden: CAO Sociaal Fonds Podiumkunsten. Deze CAO was nodig omdat door het aansluiten van de orkesten meerdere CAO’s van toepassing zijn op de deelnemers aan het fonds. Met deze one-issue CAO is het mogelijk afspraken over het SFPK uniform voor alle deelnemers af te spreken, ongeacht de primaire CAO die op hun van toepassing is. Of deze CAO op u van toepassing is wordt ook door deze primaire CAO bepaald.

Nieuw is dat het ook mogelijk zal worden gemaakt voor instellingen om premie af te dragen voor zzp’ers die daarmee het recht krijgen om aanvragen te doen bij het fonds. Meer informatie hierover volgt.

Inmiddels wordt ook druk gewerkt aan het maken van de facturen voor de premieheffing over 2020. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op via post@sfpk.nl.

Updating...

Het is op dit moment tijdelijk niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Voor 2021 moeten een aantal wijzigingen worden gemaakt in het backoffice en het daar aan gekoppelde online formulier. De verwachting is dat het nieuwe formulier volgende week maandag 4 januari 2021 online komt, dus dat er vanaf 5 januari weer volop aangevraagd kan worden.

Wilde je de kerstvakantie gebruiken om een aanvraag in te dienen? Of wilde je op 2 januari direct met je goede voornemen aan de gang om dit jaar een opleiding te volgen? Schrijft in dat geval vast op waarom je de opleiding wilt doen en wat je er van denkt te leren. Dat maakt het invullen straks een fluitje van een cent. Hopelijk zien we je aanvraag dan volgende week alsnog tegemoet!

 

 

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) en Omscholing Dansers Nederland (ODN) gaan nauw samenwerken. Er werd al gewerkt vanuit een gezamenlijk kantoor, maar vanaf 1 april 2020 is er ook nog maar één uitvoerende organisatie die alle aanvragen, begeleiding en toekenningen afhandelt. Door de krachten te bundelen kan efficiënter gewerkt worden aan de gezamenlijke ambities voor een gezondere en duurzamere arbeidsmarkt in de podiumkunsten.

ODN helpt dansers die het einde van hun actieve loopbaan hebben bereikt met advies en financiële steun. De regeling is in 1986 opgericht en wordt gefinancierd door premiebijdragen van de dansgezelschappen en de dansers, die bij de regeling zijn aangesloten. Bij het SFPK kunnen werknemers uit de theater- en orkestensector die loopbaanambities hebben financiële ondersteuning aanvragen. Deze regeling wordt gefinancierd door premiebijdragen van theatergezelschappen en orkesten.

De coronacrisis toont de kwetsbaarheid aan van de (podium)kunstensector. Veel werkenden zitten van de een op de andere dag zonder inkomen omdat repetities, voorstellingen en concerten zijn afgelast. Zo’n noodgedwongen pauze kan ook een moment zijn voor reflectie. De loketten van het SFPK en ODN blijven daarom, weliswaar digitaal, gewoon open. Er wordt doorgewerkt om iedereen die deze periode bijscholing of omscholing overweegt adequaat te helpen. De komende maanden wordt er gewerkt aan het afstemmen van de administratieve processen. Daarna zullen beide fondsen zich richten op een gezamenlijke toekomst.

Voor wie het volledige persbericht wil lezen, dat kun je hier downloaden.