Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) en Omscholing Dansers Nederland (ODN) gaan nauw samenwerken. Er werd al gewerkt vanuit een gezamenlijk kantoor, maar vanaf 1 april 2020 is er ook nog maar één uitvoerende organisatie die alle aanvragen, begeleiding en toekenningen afhandelt. Door de krachten te bundelen kan efficiënter gewerkt worden aan de gezamenlijke ambities voor een gezondere en duurzamere arbeidsmarkt in de podiumkunsten.

ODN helpt dansers die het einde van hun actieve loopbaan hebben bereikt met advies en financiële steun. De regeling is in 1986 opgericht en wordt gefinancierd door premiebijdragen van de dansgezelschappen en de dansers, die bij de regeling zijn aangesloten. Bij het SFPK kunnen werknemers uit de theater- en orkestensector die loopbaanambities hebben financiële ondersteuning aanvragen. Deze regeling wordt gefinancierd door premiebijdragen van theatergezelschappen en orkesten.

De coronacrisis toont de kwetsbaarheid aan van de (podium)kunstensector. Veel werkenden zitten van de een op de andere dag zonder inkomen omdat repetities, voorstellingen en concerten zijn afgelast. Zo’n noodgedwongen pauze kan ook een moment zijn voor reflectie. De loketten van het SFPK en ODN blijven daarom, weliswaar digitaal, gewoon open. Er wordt doorgewerkt om iedereen die deze periode bijscholing of omscholing overweegt adequaat te helpen. De komende maanden wordt er gewerkt aan het afstemmen van de administratieve processen. Daarna zullen beide fondsen zich richten op een gezamenlijke toekomst.

Voor wie het volledige persbericht wil lezen, dat kun je hier downloaden.