“Deze vereniging, kortweg VVTP, bestaat uit vijftien theater- en muziekproducenten die bij elkaar circa 60 procent van het professionele podium aanbod in Nederland verzorgen. De VVTP streeft sinds 2000 naar een vruchtbare samenwerking tussen niet-gesubsidieerde producenten op het terrein van toneel, muziek, cabaret, musical, opera en overige podiumkunsten.

De hoop en de verwachting bestaat dat deze

samenwerking een stimulerend effect heeft op de ontwikkeling van bijzondere theater- en muziekproducties. Voorts komt de vereniging op voor de gezamenlijke belangen van de afzonderlijke leden. Dit laatste onder andere op het gebied van wettelijke regelingen rondom arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, Arbobeleid en afdracht auteursrechten. Kwaliteit en professionaliteit zijn belangrijke voorwaarden voor de activiteiten van de leden.” website

Tags: , ,