“De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) heeft als doel sectorbreed een bijdrage te leveren aan kennis, deskundigheid, professionaliteit, gezondheid en veiligheid van een ieder die achter de schermen in de podium- en evenementensector werkt. Dat gebeurt door het doen van onderzoek, kennisoverdracht en het bieden van een netwerkplatform.

Zichtlijnen
De VPT geeft het blad Zichtlijnen uit. Zichtlijnen is een onafhankelijk en spraakmakend vakblad voor leden van de VPT. Het bevat columns en interviews, technisch nieuws en reportages. Naast techniek is er aandacht

voor productie, vormgeving, veiligheid, normering en onderwijs.

Activiteiten
De VPT organiseert studie-, themadagen en expertisebijeenkomsten over licht, geluid, video, hijstechniek, (technische) productie, show control, gebouwbeheer, scenografie, arbo en tal van onderwerpen. Naast brede activiteiten waarbij de basiskennis aan de orde komt, worden ook dieper gravende en specialistische workshops aangeboden, door deskundigen uit het vak.” website

Tags: , ,