Sociaal Fonds Podiumkunsten

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) is een fonds dat door de sociale partners in de sector podiumkunsten is opgericht om de arbeidsmarktpositie en duurzame inzetbaarheid van mensen die in deze sector werken te versterken.

Rechthebbenden, zowel individuen als organisaties, kunnen bij het fonds aanvragen doen voor bijdragen in de kosten van loopbaanontwikkelingstrajecten. Je bevindt je op dit moment op de website van het SFPK. Via deze LINK vind je informatie over de mogelijkheid om voor ondersteuning door het fonds in aanmerking te komen.

Tags: , ,