Sectorplan Cultuur
Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector hebben de handen ineengeslagen om werkgelegenheid te behouden en bestaand personeel duurzaam inzetbaar te maken, ook buiten de sector. Om dit te bereiken is het Sectorplan Cultuur voor een duurzame arbeidsmarkt gemaakt. Het plan, waarmee een investering van 4,6 miljoen euro is gemoeid, bevat acht maatregelen voor een sterkere cultuursector. De sector zelf financiert de helft. Aan de basis van het Sectorplan Cultuur ligt een
uitgebreide knelpuntenanalyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector, op basis van onderzoek en van een rondetafelconferentie begin februari 2014 met de belangrijkste betrokken partijen. Hieruit zijn de negen grootste problemen op sectorniveau gedestilleerd en omgezet in acht duurzame en robuuste maatregelen, elk met het specifieke doel om een van deze problemen op termijn op te lossen of minstens flink te verbeteren. Het SFPK is een van de partners in het Sectorplan Cultuur. website