Missie en doelstellingen

Kunsten ’92 wil met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland verbeteren. Kunsten ’92 doet dat door onderzoek en feiten te presenteren, door opinie en debat te organiseren. En door het cultuurbeleid kritisch te volgen en aandacht te vestigen op goede voorbeelden. Kunsten ’92 agendeert hiermee belangwekkende onderwerpen en bevordert het contact tussen politiek en sector.

Kernfuncties
Kunsten ’92 richt zich op belangenbehartiging, imagoverbetering van de culturele sector en informatievoorziening. Daarnaast vervult Kunsten ’92 een belangrijke netwerkfunctie.

Belangenbehartiging
Kunsten ’92 wil het contact tussen de politiek en de kunst verstevigen. Daarom voert Kunsten ’92 permanent lobby bij de landelijke en regionale politiek. De vereniging heeft zich, als stem van kunstenaars en culturele instellingen, in de afgelopen jaren ontwikkeld tot gewaardeerde gesprekspartner van politici, ambtenaren, de Raad voor Cultuur, bestuurders, fondsen en opiniemakers. Beleid en besluitvorming worden op de voet gevolgd en hiaten en problemen aan de orde gesteld. Daartoe organiseert Kunsten ’92 bijeenkomsten en gesprekken met de leden en werkt samen met onder meer de Boekmanstichting, brancheorganisaties, sectorinstituten en onderzoekbureaus.

Imagoverbetering
Kunsten ’92 vraagt op een positieve manier aandacht voor de

kansen die kunst en cultuur bieden, door goede voorbeelden en inspirerende initiatieven te belichten. Om aandacht te vragen voor het belang van gemeentelijk erfgoedbeleid heeft Kunsten ’92 de BNG Bank Erfgoedprijs in het leven geroepen. De prijs wordt sinds 2010 ieder jaar uitgereikt, gesteund door BNG Cultuurfonds. Het jaarlijkse, zeer druk bezochte Paradisodebat, dat de opening van het cultuurpolitieke seizoen vormt, heeft altijd een uiterst actueel cultuurpolitiek thema als onderwerp, waarover wordt gedebatteerd met Tweede Kamerleden, kunstenaars en ook mensen van buiten de cultuursector.

Informatievoorziening
Kunsten ’92 houdt de vinger aan de pols , volgt de ontwikkelingen in het cultuurbeleid kritisch en informeert politici, media, bestuurders en de sector zelf hierover. Kunsten ’92 laat zeer regelmatig onderzoek uitvoeren, vaak in nauwe in samenwerking met makers, fondsen, of bijvoorbeeld vriendenverenigingen. We geven achtergrondpublicaties uit met diepgaande analyses van (onder meer de effecten van) het cultuurbeleid. Onze agenda’s met concrete beleidsaanbevelingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau worden veel gebruikt door beleidsmakers.

Netwerk
Voor leden (en niet-leden) vormt Kunsten ’92 een zeer breed landelijk netwerk. Het is de enige vereniging waarin de gehele kunst-, cultuur en erfgoedsector is vertegenwoordigd en (letterlijk of virtueel) bijeen kan komen.”

website

Tags: , ,