Mission statement

“DuPho is opgericht door fotografen, voor fotografen. De kerntaken van DuPho laten zich omschrijven als: ledenondersteuning, versterking van het collectief, voorlichting en kennisoverdracht, vak/branche ontwikkeling en de ontwikkeling en positionering van professionele fotografie in de breedste zin.

DuPho bundelt alle krachten, benut schaalvoordeel bij toeleveranciers en aanbieders en kijkt breder dan

het eigen vakgebied alleen. Als collectief is DuPho zichtbaar, zij stelt voorbeelden en kan voor de hele sector optreden. De vereniging is in november 2014 tot stand gekomen door een fusie tussen FotografenFederatie (waaronder ook viel BURAFO), BFN, GKf, MWF, PANL, MWF en SVFN. De leden van NVF en MPN zich hebben ook bij hen aangesloten.

DuPho vertegenwoordigt ruim 2000 professionele fotografen en is de vertegenwoordiger van professionele fotografen in Nederland.”

website

Tags: , ,