“Cultuur+Ondernemen stimuleert ondernemerschap in de cultuursector. We werken aan een florerende sector die zelfstandig kan functioneren. We brengen partijen bij elkaar, zetten nieuwe vraagstukken op de agenda, delen onze kennis en creëren daarbij passende instrumenten. We staan culturele organisaties, kunstenaars en creatieven met raad en daad bij om meer rendement te halen uit hun activiteiten. We begeleiden hen bij professionele ontwikkeling, het innoveren van verdienmodellen en het ontwikkelen van goed bestuur en
toezicht. We doen onderzoek naar en implementeren nieuwe financieringsmogelijkheden, zoals microkredieten, leningen en garanties. We zetten in domeinen en markten buiten de cultuursector de onderzoeks- en verbeeldende vaardigheden van kunstenaars en creatieven in. We werken met partijen (zoals gemeenten en fondsen) samen en zetten ons netwerk in, om het effect van cultuurbeleid en -investeringen te vergroten.”
website