Coaching in de Cultuur
“Coaching in de Cultuur begeleidt individuen en organisaties in/en de kunst –en cultuursector. Kernbegrippen zijn ontwikkeling en authenticiteit. We ondersteunen individuen bij het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en een authentieke stijl, gericht op zowel artistieke als managementkwaliteiten en/of op effectief gedrag. We begeleiden organisaties op gebied van leiderschap, samenwerking en diversiteit. We treden op als procesbegeleider en organisatieadviseur. We hebben
jarenlange ervaring in de culturele sector, weten hoe om te gaan met sector specifieke kenmerken als werken vanuit passie en gedrevenheid, het werken met vrijwilligers, de inlvoed van de subsidiesystematiek. Coaching in de Cultuur zet zich in voor meer diversiteit in de top van de culturele sector door het organiseren van onderzoeken, publicaties, workshops, expertmeetings en het onderhouden van het netwerk ‘top-vrouwen in de cultuur’.”
website
Tags: