https://youtu.be/aXzWMNgvRXI

Midden in de samenleving

We staan als Belastingdienst midden in de samenleving. We hebben contact met vrijwel alle burgers en bedrijven in Nederland. De impact van ons optreden op de individuele burgers en bedrijven is groot. Daar zijn we ons van bewust. We gaan zorgvuldig met onze bevoegdheden om. Onze kernwaarden geloofwaardigheid, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid zijn daarin leidend.

Wij geven uitvoering aan:

  • De heffing, controle en inning van rijksbelastingen, bijdragen zorgverzekeringswet, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.
  • De controle op de naleving van wetgeving betreffende in-, uit- en doorvoer van goederen, en van wetgeving op economisch, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein, economische ordening en financiële integriteit.
  • De toekenning van en controle op inkomensafhankelijke toeslagen.
  • De opsporing op al de hiervóór genoemde terreinen.

website

Tags: , , ,