De Kunstenbond, FNV Media & Cultuur, VvNO en de NAPK hebben vlak voor het einde van 2020 een zogenaamde one-issue CAO gesloten, waarin is vastgelegd dat het SFPK de uitvoerder is van de sectorale scholingsregeling en de daarbij behorende premiepercentages. De CAO is van onze website te downloaden: CAO Sociaal Fonds Podiumkunsten. Deze CAO was nodig omdat door het aansluiten van de orkesten meerdere CAO’s van toepassing zijn op de deelnemers aan het fonds. Met deze one-issue CAO is het mogelijk afspraken over het SFPK uniform voor alle deelnemers af te spreken, ongeacht de primaire CAO die op hun van toepassing is. Of deze CAO op u van toepassing is wordt ook door deze primaire CAO bepaald.

Nieuw is dat het ook mogelijk zal worden gemaakt voor instellingen om premie af te dragen voor zzp’ers die daarmee het recht krijgen om aanvragen te doen bij het fonds. Meer informatie hierover volgt.

Inmiddels wordt ook druk gewerkt aan het maken van de facturen voor de premieheffing over 2020. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op via post@sfpk.nl.