FNV KIEM en NAPK peilen ervaringen met de CAO Theater en Dans

Noud van de Rhee – januari 2016

Nadat de CAO’s voor Dans en Theater in 2014 werden samengevoegd, is daarvan een iets beperkte versie begin 2015 Algemeen Verbindend Verklaard (AVV). Dit betekent dat alle Nederlandse gezelschappen en instellingen die zich hoofdzakelijk met Theater en/of Dans bezighouden, verplicht zijn om deze CAO toe te passen.

Voor sommige organisaties is dit dus een nieuwe situatie. En dat kan best even wennen zijn. Hoe zit dat met werk- en rusttijden, functies, loonschalen etc, en hoe sluiten deze bepalingen aan bij het werk in de praktijk? Daarover gaan CAO partijen FNV KIEM en NAPK in gesprek met de sector.

De huidige CAO loopt af per 1 juli 2016. FNV KIEM en NAPK willen graag weten welke ervaringen in de praktijk worden opgedaan, vooral waar de CAO voor het eerst van kracht is. Daarom is onlangs een peiling uitgezet in de sector waarbij leden en ook niet- leden met internet enquêtes om reacties werden gevraagd. Hiermee is informatie opgehaald waarmee straks, bij een nieuwe CAO-ronde, bepalingen kunnen worden verbeterd en meer passend kunnen worden gemaakt bij de bedrijfsvoering en de arbeidsverhoudingen in de sector.

In het voorjaar wordt vervolgens een aantal regionale rondetafelbijeenkomsten gehouden waarbij zakelijk leiders, makers en andere werkenden in gesprek gaan over de arbeidsverhoudingen in de sector en vooral over hoe we deze vanuit de CAO kunnen versterken.

Aanmelden voor deze regionale bijeenkomsten kan d.m.v. een e-mail aan harriet.maris@vlugadviseurs.nl.

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten ondersteunt deze activiteit, de uitvoering wordt verzorgd door de heer Noud van de Rhee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *