Belangrijkste Voorwaarden

Wie kunnen een aanvraag doen?
Aanvragen kunnen worden gedaan door werkgevers, die lid zijn van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) of de Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO) en die premie afdragen aan het SFPK. Werknemers die bij deze werkgevers werken kunnen ook onafhankelijk van de werkgever een aanvraag indienen. Werknemers die in aanmerking willen komen voor een individueel trajact moeten tenminste vier maanden in het laatste jaar of acht maanden in de laatste drie jaar hebben gewerkt bij een rechthebbende werkgever. Het is niet perse nodig om op het moment van het indienen van de aanvraag in dienst te zijn van een werkgever. Het fonds wordt bekostigd door premies, die door werkgevers worden betaald. De hoogte van de premies wordt door de werkgevers- en werknemersorganisaties onderling afgesproken en vastgelegd in de cao. Werkenden waarvoor geen premie wordt afgedragen, zoals vakantiekrachten, stagiaires, vrijwilligers, figuranten en zzp-ers kunnen daarom geen aanvraag indienen.
Hoe kan een bijdrage worden aangevraagd?
Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door middel van het online formulier op deze website. Het formulier kan tussentijds worden opgeslagen, dus je hoeft de aanvraag niet in een keer af te maken. Een aanvraag wordt beoordeeld op een aantal criteria die zijn beschreven in het reglement van de Loopbaanregeling Theater. Aanvragen moeten altijd worden ingediend voordat een traject begint.
Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking?
Dat is cursusgeld, verplichte literatuur, onvermijdelijke reis- en verblijfkosten, ontwikkel- en uitvoeringskosten en eventuele onderzoekskosten. Bij de aanvraag is het belangrijk om een nauwgezette kostenraming op te geven. De bijdrage van het SFPK is maximaal 70% van de kosten. Daarbij geldt ook een maximum van € 2.500 per jaar. Als een traject € 2.400 kost, dan is de maximale bijdrage van het SFPK € 1.680 Bij een traject van € 4.800 dan is de maximale bijdrage door het SFPK € 2.500 Werkgevers kunnen een aanvraag doen voor een individuele medewerker, voor een afdeling of voor de hele organisatie. Voor een aanvraag voor een afdeling of voor de gehele organisatie geldt een afwijkende regeling. Deze aanvragen worden altijd per situatie beoordeeld en komen in aanmerking voor een maximale bijdrage van 50% van de gemaakte kosten. Voor dit soort aanvragen geldt een doorlooptijd minimaal zes weken.