Artikelen door Johanna

Later word ik danseres!

Voordat ze in 2006 naar Nederland kwam, had ze in haar geboorteland Duitsland al twee opleidingen met succes voltooid. De eerste kwam direct voort uit haar jeugd, die ze als dochter van een zangeres en een dirigent regelmatig achter de schermen van een operahuis had doorgebracht. Ze studeerde zang aan het conservatorium van Keulen en werd operazangeres. Helaas kwam ze er al vrij snel achter dat haar talent niet zo groot was dat ze er een goede boterham mee kon verdienen, maar ze wilde het graag en zette toch door. Met een baan als regieassistente voor opera ernaast kon ze de touwtjes net aan elkaar knopen.

Toen ze via een collega in contact kwam met iemand die veel baat had bij het toepassen van de Alexander Techniek, besloot ze zich daar in te bekwamen. Ze volgde de opleiding tot Alexander docent in Keulen en startte daarmee in 1996 haar eigen praktijk. In die tijd kwam ze ook in contact met Professor Nadia Kevan van de Folkwang University of Arts in Essen, Duitsland, een ontmoeting die de rest van haar leven zou beïnvloeden…
(klik op de foto en lees verder)

Onze tomaat…

In het dorpje in de Achterhoek waar Anne Breure opgroeide speelde ze in muziektheatergroep Maskerette. Toen op de lokale begroting voor de kunsten bezuinigd moest worden, waardoor het bestaan van Maskerette werd bedreigd, besloot ze om op de fiets, samen met haar twee jongere zusjes, de plaatselijke Rabobank te overvallen met super soakers: “Je geld of je leven”. Het filmpje dat hiervan werd gemaakt kreeg de tagline – Moeten het eerst hufters worden, voor u ze ziet? -, en belandde op het bureau van de gedeputeerde van Gelderland Hans Esmeijer. Het geld kwam er, natuurlijk…

Met het grootste gemak schuift ze tegenwoordig zelfs bij minister Ingrid Engelshoven aan tafel als de positie van kunstenaars besproken wordt. “We hebben eindelijk een bewindspersoon die voor de kunsten staat! Ik kan mijn geluk niet op, als je je realiseert dat Halbe Zijlstra aan het roer stond toen ik aan de mime opleiding studeerde…
(klik op de foto en lees verder)

“Een beetje vals spelen bestaat niet…”

Alle, bijna duizend (!), deelnemers die de afgelopen anderhalf jaar via het Sectorplan Cultuur en de website Optreden voor Jezelf een loopbaanontwikkelingstraject volgden, weten inmiddels wie Dorien Versloot is. Het zou me niets verbazen als de meesten van hen haar zelfs op enig moment aan de telefoon hebben gehad. Op het toppunt van de drukte, zo rond september 2016, toen net bekend was hoe het met de nieuwe Kunstenplanperiode af zou lopen, was haar ‘telefonische hulpdienst’ zelfs zeven dagen per week van 10.00 tot 22.00 uur bezet.

spitsuur

Nu sinds 11 februari de mogelijkheid om met een Sectorplan Cultuur-bijdrage een traject te volgen is gesloten, is het opnieuw spitsuur op ons kantoor.
(klik op de foto en lees verder)

Cultuurpanel van start!

Het is vandaag alweer een week geleden dat we Cultuurpanel lanceerden. Noodgedwongen deden we dit met een wat ludieke actie omdat we geen ‘reguliere’ plek kregen toegewezen op het Cultuur in Beeld congres. Beetje jammer wel, want dat is toch een plek waar veel van de cultuurmakers rondlopen die we voor Cultuurpanel willen interesseren. We lieten ons dus maar niet voor één gat vangen en togen met posters en kaarten gewapend naar de Van Nelle Fabriek… Een week later staat de teller toch al op zo’n 200 aanmeldingen. Mooi, maar nog niet genoeg! Onder het motto ‘niet klagen, maar meepraten’ hier dus nog een keer de oproep: meld je aan, dan heb je wat te vertellen!
(klik op de foto en lees verder)

Wat te doen tegen de waan van de dag…

“Als je langere tijd op dezelfde plek werkt komt er onherroepelijk een moment dat de routine toeslaat. Als je je dat realiseert kun je twee dingen doen. Je kunt voort blijven dobberen op de waan van de dag, of je kunt dat besef nemen als aanleiding om weer eens wat tijd te nemen voor verdieping. Voor mij was dat laatste precies wat ik nodig had. Door LinC kreeg ik de kans om weer eens wat afstand te nemen, vooruit te kijken en me verder te ontwikkelen. Het mooie is dat dat precies is wat het me heeft gebracht, ondanks dat het best heel pittig, intensief en tijdrovend was om het in de routine van mijn werk en gezin in te passen. De beslissing om weer tijd vrij te maken voor een studie heeft me zo ook weer een stap verder gebracht. Ik kan het iedereen aanraden!”
(klik op de foto en lees verder)

HR-onderzoek in de cultuursector

Bij het Sociaal Fonds Podiumkunsten is het op dit moment vooral Sectorplan Cultuur wat de klok slaat. De website Optreden voor Jezelf is sinds een paar maanden in de lucht en in de lopende periode, tot aan de zomer, zoeken we allerlei organisaties in de podiumkunsten op om het mooie aanbod van coaching, training en begeleiding dat dit jaar financieel extra ondersteund wordt door het Sectorplan Cultuur ‘aan de man
te brengen’. Door het gesprek met de sector actief op te zoeken beginnen we een steeds beter beeld te krijgen van de behoeften die er bij de theater- &
dansgezelschappen en de orkesten op HR-gebied leven.

Maar, daar blijft het niet bij. Juist omdat het een van onze belangrijkste taken is om de duurzame inzetbaarheid van mensen in onze sector te ondersteunen heeft het SFPK ook een voortrekkersrol op zich genomen in het Sectorplan Cultuur-project HR-onderzoek. Lees verder…

Een ronde langs de velden voor de CAO

Op initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisaties NAPK en FNV KIEM bereidt Noud van de Rhee op dit moment een gespreksronde voor in de theater- en danssector over de CAO. Het is de bedoeling dat de input uit deze gesprekken gebruikt wordt voor de onderhandelingen en totstandkoming van de nieuwe CAO per 1 juli a.s.

“De belangrijkste functie van een goede CAO is dat de concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt gereguleerd, vanuit het principe dat gelijk werk een vergelijkbare beloning en waardering oplevert. Een groot deel van de bepalingen in de huidige CAO Theater en Dans is algemeen verbindend verklaard (AVV), wat inhoudt dat iedere organisatie in de sector wettelijk verplicht is die AVV bepalingen toe te passen. In de sector zijn nogal wat kleinere organisaties actief voor wie dit vragen, en soms ook wel wat weerstand oproept. Door met zoveel mogelijk mensen in de sector in gesprek te gaan hopen NAPK en FNV KIEM boven tafel te krijgen wat er leeft, antwoord te kunnen geven op vragen die er zijn en ook input te verzamelen voor verbeteringen in de vernieuwde CAO vanaf 1 juli 2016. Niet alleen de NAPK aangesloten bedrijven, maar ook alle andere mensen en organisaties in de sector Theater den Dans zijn van harte uitgenodigd om te komen meepraten.”

In gesprek over CAO Theater en Dans

Nadat de CAO’s voor Dans en Theater in 2014 werden samengevoegd, is daarvan een iets beperkte versie begin 2015 Algemeen Verbindend Verklaard (AVV). Dit betekent dat alle Nederlandse gezelschappen en instellingen die zich hoofdzakelijk met Theater en/of Dans bezighouden, verplicht zijn om deze CAO toe te passen. Voor sommige organisaties is dit dus een nieuwe situatie.

En dat kan best even wennen zijn. Hoe zit dat met werk- en rusttijden, functies, loonschalen etc, en hoe sluiten deze bepalingen aan bij het werk in de praktijk? Daarover gaan CAO partijen FNV KIEM en NAPK in gesprek met de sector.

Het blijft niet bij een peiling. In het voorjaar wordt een aantal regionale rondetafelbijeenkomsten gehouden waarbij zakelijk leiders, makers en andere werkenden in gesprek gaan over de arbeidsverhoudingen in de sector en vooral over hoe we deze vanuit de CAO kunnen versterken. Lees verder…

De Staat van de Cultuur 2 – Podiumkunsten

De Staat van Cultuur 2 zoomt in op ontwikkelingen binnen de podiumkunsten, beeldende kunsten, letteren, erfgoed en film. Hiervoor zijn 83 kerncijfers gebruikt. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen binnen de aanbod- en vraagzijde van cultuur, de geldstromen en de concurrentiekracht van de cultuursector. In het laatste hoofdstuk worden de resultaten van de Cultuurindex Nederland vergeleken met die van cultuurindexen uit Engeland, Amerika en Australië.

Een selectie van de meest belangrijke ontwikkelingen uit De Staat van Cultuur 2:

De impact van de economische ontwikkelingen is zichtbaar binnen drie van de vier pijlers, namelijk bij Capaciteit, Participatie en Geldstromen. Alleen de pijler Concurrentie laat een opwaartse ontwikkeling zien, mede dankzij de Nederlandse film en export van Nederlandse muziek.

De podiumkunsten hebben het niet gemakkelijk: de aantallen bezoekers lopen terug en daarmee de inkomsten. Maar er zijn lichtpuntjes: de muziekmarkt krabbelt op, en festivals maken een enorme groei door. Lees verder…

Ik kan iets dat verkoopbaar is!

“Ik werkte naast mijn regisseerwerk voor Suburbia, net als velen in ons vak, ook nog in het onderwijs. Een pittige combinatie die ik soms best zwaar vond omdat het regelmatig voorkwam dat ik na een dag voor de klas ook nog ‘s avonds aan de bak moest. Ik was al een tijdje aan het nadenken hoe ik daar wat meer balans ik kon krijgen.”

Dat er bij Suburbia ook al enige tijd werd gezocht naar manieren om ‘ondernemender’ te worden bracht haar op het idee. Zou ze haar vaardigheden in dit creatieve vak ook in een zakelijke omgeving kunnen gebruiken? “Als regisseur bleek ik allerlei kwaliteiten te hebben die uitstekend toepasbaar zijn in het bedrijfsleven, zoals de wil om te leren, improviseren, interacteren, het kunnen bedenken van ongebruikelijke oplossingen…”

Julia mag zich inmiddels met veel plezier hebben toegelegd op het ondernemerschap door een trainingsbureau te beginnen, ze verzekert me wel dat het regisseren voor haar op nummer één blijft. “Ik ben en blijf theatermaker”. (klik op de foto en lees verder)