Aanvragen

Wil je een aanvraag doen? Gebruik dan het onderstaande formulier. Het is mogelijk het formulier tussentijds op te slaan.

Heb je vragen? Lees dan eerst de belangrijkste voorwaarden die verbonden zijn aan het doen van een aanvraag en kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord op jouw vraag er misschien tussenstaat.

Is je vraag nog niet beantwoord? Of wil je even overleggen? Neem dan contact op met het SFPK via aanvraag@sfpk.nl of bel 0612983301 (let op: we zijn telefonisch beperkt bereikbaar, maar spreek iets in en dan bellen we je terug).

Wie kunnen aanvragen?

Aanvragen kunnen worden gedaan door werkgevers, die lid zijn van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) of de Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO) en die premie afdragen aan het SFPK.

Werknemers die bij deze werkgevers werken kunnen ook onafhankelijk van de werkgever een aanvraag indienen.

Werknemers die in aanmerking willen komen voor een individueel trajact moeten tenminste vier maanden in het laatste jaar of acht maanden in de laatste drie jaar hebben gewerkt bij een rechthebbende werkgever.

Het is niet perse nodig om op het moment van het indienen van de aanvraag in dienst te zijn van een werkgever.

Het fonds wordt bekostigd door premies, die door werkgevers worden betaald. De hoogte van de premies wordt door de werkgevers- en werknemersorganisaties onderling afgesproken en vastgelegd in de cao. Werkenden waarvoor geen premie wordt afgedragen, zoals vakantiekrachten, stagiaires, vrijwilligers, figuranten en zzp-ers kunnen daarom geen aanvraag indienen.

Hoe kan een bijdrage worden aangevraagd?

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door middel van het online formulier op deze website. Het formulier kan tussentijds worden opgeslagen, dus je hoeft de aanvraag niet in een keer af te maken. Een aanvraag wordt beoordeeld op een aantal criteria die zijn beschreven in het reglement van de Loopbaanregeling Theater.

Aanvragen moeten altijd worden ingediend voordat een traject begint.

Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking?

Dat is cursusgeld, verplichte literatuur, onvermijdelijke reis- en verblijfkosten, ontwikkel- en uitvoeringskosten en eventuele onderzoekskosten. Bij de aanvraag is het belangrijk om een nauwgezette kostenraming op te geven.

De bijdrage van het SFPK is maximaal 70% van de kosten. Daarbij geldt ook een maximum van € 2.500 per jaar.

Als een traject € 2.400 kost, dan is de maximale bijdrage van het SFPK € 1.680 Bij een traject van € 4.800 dan is de maximale bijdrage door het SFPK € 2.500

Werkgevers kunnen een aanvraag doen voor een individuele medewerker, voor een afdeling of voor de hele organisatie. Voor een aanvraag voor een afdeling of voor de gehele organisatie geldt een afwijkende regeling. Deze aanvragen worden altijd per situatie beoordeeld en komen in aanmerking voor een maximale bijdrage van 50% van de gemaakte kosten. Voor dit soort aanvragen geldt een doorlooptijd minimaal zes weken.

Hier komen zo snel mogelijk de veelgestelde vragen. Kom later nog eens terug!

Loopbaanfonds Regeling

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de Regeling Loopbaanfonds Theater. Wil je weten welke criteria hier bij worden gebruikt en welke voorwaarden er precies op van toepassing zijn, lees dan deze regeling.

Download hier de Loopbaanregeling

Overgangsregeling

Op dit moment onderhandelen sociale partners (werkgevers en werknemers) over een zogenaamde one-issue cao, die de aansluiting van de orkesten bij het SFPK mogelijk maakt. Orkesten hebben een eigen cao, net als de dans en theatergezelschappen. Door een cao te maken die alleen betrekking heeft op de afspraken rondom het SFPK is het mogelijk voor alle deelnemers gelijke afspraken te maken. Als gevolg daarvan is op dit moment een overgangsregeling van toepassing, totdat deze cao van kracht wordt.

Download hier de Overgangsregeling

Let op: het percentage bijdrage in de kosten en het maximale aan te vragen bedrag uit de overgangsregeling zijn op dit moment dus van toepassing!