Aanvragen

Er is sinds 2020 een aparte cao voor het sociaal fonds podiumkunsten. Hierin is geregeld dat theater en dansgezelschappen en ook orkesten zich aan kunnen sluiten bij het SFPK en de voorwaarden die daaraan zijn verbonden. Deze cao is geldig tot 31 december 2022.

Werkenden bij de aangesloten gezelschappen, orkesten en muziekensembles kunnen een aanvraag doen bij het Sociaal Fonds Podiumkunsten voor een financiële bijdrage aan de kosten van scholing en deskundigheidsbevordering of een kosteloos gesprek met een van de loopbaanadviseurs  voor advies bij het zetten van stappen in de loopbaan.

Wil je een aanvraag doen? Gebruik dan het onderstaande formulier. Het is mogelijk het formulier tussentijds op te slaan.

Heb je vragen? Lees dan eerst de belangrijkste voorwaarden die verbonden zijn aan het doen van een aanvraag en kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord op jouw vraag er misschien tussenstaat.

Is je vraag nog niet beantwoord? Of wil je even overleggen? Neem dan contact op met het SFPK via aanvraag@sfpk.nl of bel 06 1298 3301. Wordt er niet opgenomen? Laat een boodschap achter en dan bellen we je terug).

 

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de Regeling Loopbaanfonds Theater. Wil je weten welke criteria hier bij worden gebruikt en welke voorwaarden er precies op van toepassing zijn, lees dan deze regeling.

SFPK Loopbaanregeling [tijdelijke reglement tot 31 december 2022]